شرکت عمران بعثت خاتم در نظر دارد تعدادی از املاک به شرح جدول ذیل را به نمایندگی از مالک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

بایگانی‌ها